Володимир Кузнєцов

Кузнєцов
Володимир Іванович

українська версія
english version

Дата народження: 23 травня 1946 року. Головний науковий співробітник відділу логіки та методології науки Інституту філософії НАН України (з 1991 року) та професор філософії права та історії філософії Київського університету права (з 1998 року). Доктор філософських наук (Філософські питання природознавства, 1988), професор (1991). Кількість публікацій: понад 240.

Телефон: +380 44 553 1929, E-mail: vladkuz@vms.kiev.ua.

Дисертації:

Освіта:

Галузі досліджень: Методологія, філософія та історія природничих суспільних наук, зокрема моделі понять та наукових теорій; Філософія права та суспільних наук.

Результати досліджень:

Дослідження, що здійснюються:

Курси лекцій:

Членство у наукових товариствах:

Запрошений співредактор Synthese (An International Journal for Epistemology, Methodology and Philosophy of Science): Logic and Philosophy of Science in the Ukraine, 1994, 100, 1.

Дослідницькі стипендії та гранти: Фулбрайтівська стипендія (1999/2000); Стипендії Німецької служби академічних обмінів (1988; 1995; 2002); Стипендії Норвезької програми культурних обмінів (1994, 1996); Гранти для участі у засіданні оргкомітету та конференції “Наука, філософія и історія науки у Європі” (Брюссель, Париж, 1994); Грант від Фонду підтримки науки (США) для участі у Першому європейському конгресу з техніки штучного інтелекту та програмування (1994); Стипендія від Нідерландського інституту досліджень з гуманітарних та соціальних наук (1994); Грант для написання підручника з сучасної методології науки від Російського відділення фонду Соросу (1992-93); Стипендія Британського міністерства закордонних справ та спілки українських студентів у Великій Британії (1993); Гранти від Вітгенштейнівського товариства для участі у 12 та 15-ому Міжнародних Вітгенштейнівських симпозіумах (1987; 1992); Грант від Українського відділення фонду Сороса для участі у Міжнародному симпозіумі “Структури математичних теорій” (1990).

Деякі публікації:

К Н И Ж К И

 1. Філософія права. Історія та сучасність, Київ: Стилос, 2003 (видана за підтримкою програми академічних обмінів Фулбрайта; Рец. ‘День’, 2003, № 193, 28 жовтня 2003: 5; Книжник-review, 2004, 3: 19; Держава і право, 2004, 24: 655-657; IVR (International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy) Newsletter , 2004, 33: 35); Проблеми філософії права, 2004, II: 220-222; Філософська думка, 2005, 1: 130-132.

 2. Понятие и его структуры. Киев.: Институт философии, 1997 (Рец.: Knowledge Organization, 2001, 8, 2: 95-97; Філософські студії, 1999: 90-91) (видана за підтримкою президента Вітгенштейнівського товариства А.Хюбнера, Австрія).

 3. Введение в современную точную методологию науки. Москва: Аспект, 1994 (співавтор Бургін) (видана за підтримкою Російського фонду Соросу).

 4. Номологические структуры научных теорий. Киев: Наукова думка, 1993 (співавтор Бургін) (Рец. Філософська думка, 1998, 2: 157-160).

 5. Аксиологические аспекты научных теорий. Киев: Наукова думка, 1991 (співавтор Бургін) (Рец.: Erkenntnis, 1993, 38, 2: 281-283; Studia Logica, 1993, 52, 1: 175-179).

 6. Мир теорий и могущество разума. Киев: Украина, 1991 (співавтор Бургін).

 7. Проблема универсалий в физическом познании. Киев: Наукова думка, 1987 (Рец. Вопросы философии, 1989, 9: 166-168; Общественные науки в СССР. Философские науки, 1988, 1: 35-39).

 8. Мировоззренческие категории в современном естествознании. Киев: Наукова думка, 1982 (співавтор С.Кримський), (Рец. Философские науки, 1986, 2: 166-170; Філософська думка, 1985, 5:125-127).

 9. Философский анализ оснований физики элементарных частиц. Киев: Наукова думка, 1977 (Рец. Вопросы философии, 1978, 9: 166-169).

С Т А Т Т І

Методологія науки, зокрема моделювання понять

 1. Representing Relations between Physical Concepts // Communication and Cognition, 2004, 37: 105-135.

 2. The Triplet Modeling of Concept Connections // Philosophical Dimensions of Logic and Science. Selected Contributed Papers from the 11th International Congress of Logic, Methodology, and Philosophy and Science, Ed. by A. Rojszczak, J. Cachro and G. Kurczewski, Dordrecht: Kluwer, 2003, 317-330.

 3. Системная природа понятий // Системные исследования. Ежегодник 2002. Москва: Эдиториал, 2003.

 4. Типы сравнимости научных понятий: триплетный подход // Мова та культура. 4, 2, частина 1. Київ: Графитті, 2002, 149-159.

 5. The Triplet Modeling of Representing Relations between Object Concepts. Proceedings of the 12th European-Japanese Conference on Information Modeling and Knowledge Bases. May 27—30, 2002, Krippen, Swiss Saxony, Germany. 14–23.

 6. Формалізація наукових понять // Філософія, антропологія, екологія-2001, Київ, 2001. 255–264.

 7. Базис безсумнівності та системи пресуппозицій філософії математики // Філософська думка, 2000: 39-58 (співавторка О.Кузнєцова).

 8. Conditions and Features of Unity Concept in Science. Proceedings of the Conference “Einstein meets Magritte”, Brussels, 1994. Dordrecht: Kluwer, 1999. 217-228.

 9. On the Triplet Frame for Concept Analysis, Theoria, 1999, 14, 34: 39-62.

 10. Types of Concept Fuzziness // Fuzzy Sets and Systems, 1998, 96,2 : 129-138 (co-author E.Kuznetsova).

 11. Поняття та його моделі // Філософська думка, 1998:31-50.

 12. On Triplet Classification of Concepts. Knowledge Organization, 1997, 24, 3, 163-175.

 13. Триплетна модель понять та її фаззіфікація // International Convention of the Trinitarian Knowledge. Reports, 1997/1998: 122-127 (співавторка О.Кузнєцова).

 14. Theories and Concept Metamorphoses, ‘Cognitio humana - Dynamik des Wissens und der Werte. XVII.Deutscher Kongre fur Philosophie’, ed. by Ch.Hubig. Leipzig 1996. Workshop-Beitrage, 1996, Vol.1. 568-576.

 15. Що таке поняття? // Генеза, 1995, 3, 1: 29-42.

 16. Композиционный анализ понятий // Наука и науковедение, 1-2, 1995: 13-21.

 17. Types of Fuzzy Concepts // Proceedings of the Second European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing, Aachen, Germany, September 20-23, 1994. Volume 2. Aachen: Verlag der Augustinus Buchhandlung, 1994, 675-679.

Філософія права та філософія суспільних наук

 1. Розуміння права: методи та моделі філософії права (стаття друга) // Філософська думка, 2004, 1: 120-136.

 2. Типи складності права // Проблеми філософії права, 2003, 1, 79-82.

 3. Правовий економізм, правовий натуралізм, правовий позитивізм // Юридична енциклопедія, Том 5. Київ, 2003, 41-44.

 4. Розуміння права: методи та моделі філософії права (стаття перша) // Філософська думка, 2003, 6: 135-147.

 5. Філософія права. Спроба пропедевтики // Філософська думка, 2003, 5:118-141.

 6. Напрямки філософії права та деякі їхні ознаки // Часопис Київського університету права, 2002, 1: 15-26.

 7. Правовий економізм, правовий натуралізм, правовий позитивізм, правовий критицизм, правовий постмодернізм, правовий прагматизм, правовий фемінізм, правовий критицизм расової зорієнтованості // Філософський енциклопедичний словник, Київ, 2002.

 8. Социальное метатеоретизирование и его значение // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология, 1997, 4: 22-42).

Моделювання систем знання у співавторстві з Марком Бургіним

 1. Scientific Problems and Questions from a Logical Point of View // Synthese, 1994, 100, 1: 1-28.

 2. Properties in Science and Their Modelling // Quality and Quantity, 1993, 27: 371-382.

 3. Types of Fuzzy Nomological Structures // Proceedings of First European Congress on Fuzzy Sets and Intelligent Technologies, Aachen, September 7-11, 1993. Vol. 3. Aachen: Verlag den Augustinus Buchhandlung, 1993, 1625-1631.

 4. A Formal Aesthetic for Scientific Discourse // Anglo-Ukrainian Studies in the Analysis of Scientific Discourse, Reason and Rhetoric. Ed. by R.Harre, Levinston: The Edwin Mellen Press, 1993, 69-93.

 5. On Methodological Analysis of Sociological Theories // Die Verschmelzung der Untersuchungsbereiche: Formen des Dialogs zwischen Kulturwissenschaft und Wissenschaftstheorie. Ed. by D.Ginev, Frankfurt am Main, 1993: 49-61.

 6. Model Part of a Scientific Theory // Epistemologia, 1992, XV: 41-64.

 7. The Structure-Nominative Analysis of Theoretical Knowledge (Ideas, Results and Perspectives). Proceedings of the Institute of Philosophy IP-92-01. Kiev, 1992, 34 p.

 8. The Structure-Nominative Reconstruction and the Intelligibility of Cognition // Epistemologia, 1992, 15: 249-268.

 9. Fuzzy Sets as Named Sets // Fuzzy Sets and Systems, 1992, 46: 189-192.

 10. The Structure and Development of Mathematical Theories // Modern Logic, USA, 1991, 2, 1: 3-28.

 11. The Structure-Nominative Reconstruction of Scientific Knowledge // Epistemologia, 1988, 11: 235-254.

Статті з проблем реформування НАНУ

 1. Про шляхи перебудови суспільствознавства// Вісник АН УРСР, 1990, 11: 7-14 (співавтори М.С.Бургін, М.О.Гудков, О.І.Гуржій, О.А.Донченко, В.О.Звиглянич, А.Т.Ішмуратов, В.І.Крюков, В.А.Малахов, В.Є.Хмелько, О.У.Хомра, К.П.Шудря, В.О.Щербак).

 2. Філософія: Апологія режиму чи наука? // Голос України, 29 січня 1993 р. (співавтори П.Кислий, С.Павлюк).

 3. Симптоми тяжкої хвороби, або Що являє собою вітчизняна наука // День, 10 березня 2005 р.; (співавтори А.М.Габович, І.Є.Кашуба, В.С.Ольховський; В.М.Єрмаков, Л.С.Брижик, О.О.Єремко, О.М.Хомра, В.В.Шкода).

 4. Тоді як президія НАНУ чоломкалася з «почесним проффесором»... // Дзеркало тижня, 18 березня 2005 р. (співавтори А.Рудчик, І. Кашуба, В.Ольховський, О.Габович, О.Левон, І.Сименог, І.Корж, М.Дмитрук, Ю.Малюта).

П Е Р Е К Л А Д

Підручник Gunnar Skirbekk and Nils Gilje “History of Philosophy. An Introduction to the European History of Philosophy with an Emphasis on the History of Sciences and on Political Philosophy” (Скирбекк, Г. и Гилье Н. История философии. Mосква: Владос, 2000, 2001, 2003, 800 c.)

Extra Web Top

Created 16 Jun 2005 by George Pavlenko
= Hosted by Arbat = Supported by Prometeus =